Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spoedgeval

Klachten

Klachten

Niet tevreden over hoe wij u geholpen hebben?

Wij kunnen ons werk enkel uitvoeren als u vertrouwen in ons heeft, en dat u zich vrij voelt uw mening met ons te delen. Het kan echter gebeuren, dat u geen goed gevoel overhoudt aan een contact met onze praktijk. Is dit het geval, dan horen we dit natuurlijk graag zo snel mogelijk, zodat we dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Ontevredenheid kunt u natuurlijk het beste op het moment zelf bespreken. Grote kans dat we er dan samen uit komen. Maar mocht u dit vervelend of lastig vinden, dan kunt u altijd ons klachtformulier gebruiken (onderaan deze pagina). U kunt dit formulier ook aan de receptioniste vragen.

Klachten worden door een interne klachtencoördinator in behandeling genomen. U krijgt ook een ontvangstbevestiging van uw klacht. Onze reactie op uw klacht krijgt u schriftelijk, telefonisch of via een persoonlijke afspraak. Het heeft onze voorkeur om met u in gesprek te gaan om te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Blijkt bovenstaande interne procedure geen uitkomst te bieden, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke, onpartijdige klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze functionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Uw gesprekken met deze klachtenfunctionaris zijn vertrouwelijk. Samen zoeken jullie naar een oplossing; de klachtenfunctionaris kan ook proberen te bemiddelen tussen u en de huisartsenpraktijk.

U kunt de klacht indienen via het klachtenformulier op de website van SKGE. SKGE is bereikbaar via telefoonnummer +31 88 022 91 00 of per mail info@skge.nl. Stuurt u uw klacht liever per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet niet om uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

SKGE
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Komt u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris van SKGE echt niet uit, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de ‘geschilleninstantie huisartsenzorg’ van SKGE. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden (namens zowel patiënten als huisartsen). De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van SKGE.

N.B.: Sommige waarnemend huisartsen zijn niet via onze huisartsenpraktijk aangesloten bij SKGE. Zij zijn zelfstandig aangesloten bij een klachtenregeling en geschilleninstantie. Dit kan een andere organisatie dan SKGE zijn. U kunt dit via onze praktijk navragen bij de waarnemend huisarts.

1. Download het formulier en vul het in.

2. Verzend het ingevulde formulier veilig met Zivver.